Grupa systemowa

Prof. dr hab.n.med. Mariusz Bidziński

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Członek Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych.
Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Dr Małgorzata Sobotka-Gałązka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Doktor n. ekonomicznych, specjalistka w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa, organizacji i zarządzania ochroną zdrowia oraz zdrowia publicznego.

Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich, poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i zarządzania w tym sektorze. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość”. Dyrektor programu „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz kierownik programowym wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych lekarzom, kadrze zarządzającej oraz pracownikom sektora medycznego.

Dr Artur Prusaczyk

Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalista ginekologii onkologicznej. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, odpowiedzialny m.in. za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Członek PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO. Ekspert Banku Światowego w projekcie NFZ „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. W projekcie, na bazie autorskiego modelu opieki w CMD pn. „ABCDE”,  powstał model POZ PLUS i pilotaż w latach 2017-2021. Propagator idei opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Mgr Sabina Karczmarz

Prezes Zarządu IFIC Polska

Od 11 lat związana z obszarem ochrony zdrowia. Absolwentka Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Koordynator projektów w NFZ: Akademia NFZ, OOK – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski oraz POZ PLUS. Aktualnie koordynator projektów w CMD sp. z o.o. Zaangażowana w propagację opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Dr Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, magister prawa oraz magister ekonomii. Specjalista w zakresie finansowania i zarządzania w ochronie zdrowia.

Ekspert w zakresie rozliczania świadczeń zdrowotnych we wszystkich rodzajach świadczeń, w tym umowach związanych z podawaniem leków (programy lekowe i chemioterapia), kontraktowania świadczeń (przygotowanie placówki do konkursu ofert, przygotowanie formularzy ofertowych), statystyki medycznej, doradztwa w zakresie organizacji placówek ochrony zdrowia oraz bieżącej współpracy z NFZ (comiesięczne rozliczenia, postępowania kontrolne, prowadzenie dokumentacji medycznej, korespondencja z NFZ).

Od 2001 r. pracuje w systemie opieki zdrowotnej, pierwotnie po stronie płatnika publicznego (Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych oraz Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach), a od 2008 po stronie podmiotu leczniczego (Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ).

Wykładowca na wielu uczelniach wyższych, w tym Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia w Warszawie.

Członek Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Mgr Renata Buda

Menedżer Ochrony Zdrowia.
Absolwentka Executive MBA zarządzanie w ochronie zdrowia Uniwersytetu SWPS i  
Executive MBA in Healthcare Management Porto Business School.
Dyrektor Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
Członek Rady Naukowej IFIC Polska.

Dr hab. n. med. Radosław Mądry

Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
Przewodniczący Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych przy PTGO.
Przewodniczący Grupy ds. raka jajnika przy PTGO.
Prezes Elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Członek Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych.
Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Dr nauk o zdrowiu Magdalena Joanna Borkowska

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik. Całe swoje zawodowe życie związana jest z systemem ochrony zdrowia przez wiele lat pracując w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ.

W swej pracy zawodowej kładzie duży nacisk na sprawną organizację pracy, która przejawia się przede wszystkim w propacjenckim podejściu personelu Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z zachowaniem wysokiej jakości świadczeń medycznych.

Jest gorącą orędowniczką działań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej, dlatego też Centrum realizuje wiele akcji o tym charakterze.

Jako priorytet traktuje profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz dalszy rozwój BCO.