Autor i organizator projektu

KOALICJA
DIAGNOSTYCZNO
KLINICZNA

NA RZECZ DIAGNOSTYKI I OPTYMALIZACJI
LECZENIA NOWOTWORÓW KOBIECYCH

Ostatnie dwie dekady to czas rewolucji w leczeniu nowotworów. Rozwijamy metody operacyjne a klasyczną chemioterapię zastępujemy leczeniem ukierunkowanym na cele molekularne i immunoterapią. U podłoża tego postępu znajduje się nowoczesna DIAGNOSTYKA, która również rozwija się w zawrotnym tempie. Wprowadzamy nowoczesne metody diagnostyczne, odkrywamy nowe mutacje i nowe predyktory do kolejnych badanych terapii.

Sądzimy, że aby móc w pełni wykorzystać postęp nauki w leczeniu naszych pacjentek należy podjąć wspólne, interdyscyplinarne działania nakierowane na stworzenie wspólnych algorytmów postępowania klinicystów, patomorfologów, genetyków i diagnostów molekularnych a następnie, w oparciu o powstałe algorytmy należy opracować opisy procedur, które umożliwiłyby ich praktyczne zastosowanie oraz finansowanie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom postanowiliśmy powołać Koalicję Diagnostyczno Kliniczną na rzecz diagnostyki i optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych (KDK). Chcielibyśmy, aby Koalicja stała się interdyscyplinarnym „ciałem” zrzeszającym stowarzyszenia, fundacje, instytuty naukowe i inne instytucje zaangażowane w diagnozowanie i leczenie nowotworów.

Wierzymy, że wspólnie w gronie Ekspertów opracujemy skutecznie algorytmy optymalizacji diagnostyki i terapii nowotworów kobiecych oraz przygotujemy się na nowe wyzwania jakie stawia przed nami postęp nauki.

Prof. dr hab. n. med.
Mariusz Bidziński

Konsultant Krajowy
ds. Ginekologii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med.
Włodzimierz Sawicki

Prezes Polskiego Towarzystwa
Ginekologii Onkologicznej

Kierownik merytoryczny projektu

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej
bidzinski.m@gmail.com

Kierownik projektu

Mgr Renata Buda, MBA
Dyrektor Zarządu PTGO
zarzad@ptgo.pl

Koordynator projektu

Mgr Kamila Kornath
diagnostyka@ptgo.pl

Cele

Opracowanie jednolitych standardów i ścieżek postępowania w diagnostyce molekularnej nowotworów kobiecych.

Wypracowanie wspólnych, interdyscyplinarnych sylabusów postępowania na styku patomorfolog / diagnosta / klinicysta/genetyk.

Stworzenie rozwiązań systemowych na bazie opracowań KDK i współpraca z decydentami.

Przygotowanie programu szkoleń dla diagnostów i lekarzy w oparciu o wypracowane przez KDK rozwiązania.

Stworzenie baz danych diagnostyki nowotworów ginekologicznych w poszczególnych regionach Polski.

Przygotowanie i wdrożenie narzędzi ułatwiających diagnostom i lekarzom korzystanie z wypracowanych rozwiązań.

Wypracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych i PR budujących świadomość i rangę problemu.

Aktualności

Webinar: Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz. 2

2024-06-12

Nowy materiał edukacyjny

2024-06-11

Webinar: Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz. 1

2024-05-10

Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika 2024

2024-05-06

Spotkanie Grupy Diagnostyczno-Genetycznej

2024-04-22

GSK – Nowy partner wspierający KDK

2024-04-12

Rada naukowa

Prof. dr hab.n.med.
Mariusz Bidziński

Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Dr nauk o zdrowiu
Magdalena Joanna Borkowska

dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Dr Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Dr. n.med.
Anna Dańska-Bidzińska

II Klinika Położnictwa i Ginekologii, Oddział Ginekologii i Onkologii, Szpital Kliniczny im. Księżnej. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

Prezes Stowarzyszenia Kobiet Onkologii Polskiej RAKMISJA.

Prof. dr hab.n.med.
Olga Haus

Kierownik Katedry Genetyki Klinicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Prof. dr hab.n.med.
Beata Jagielska

Dyrektor Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Mgr Sabina Karczmarz

Prezes Zarządu IFIC Polska

Prof. dr hab.n.med.
Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Konsultant Krajowy Onkologii Klinicznej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prof. dr hab.n.med.
Renata Langfort

Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytytu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Prezese zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów.

Prof. dr hab.n.med.
Anna Latos-Bieleńska

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Konsultant Krajowy w dziedzinie Genetyki Klinicznej

Prof. dr hab n.med.
Adam Maciejczyk

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Kierowany przez niego ośrodek koordynuje pilotaż KSO na Dolnym Śląsku.

Prof. dr hab.n.med.
Andrzej Marszałek

Kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego Centrum Onkologii, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Konsultant Krajowym w dziedzinie patomorfologii

Prof. dr hab.n.med.
Piotr Rutkowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zastępca dyrektora NIO – PIB do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Prof. dr hab.n.med.
Włodzimierz Sawicki

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Kliniczny Koordynator Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Prof. Piotr Sieroszewski

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Kierownik Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii UM w Łodzi.

Dr n. ekon.
Małgorzata Sobotka-Gałązka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Prof. dr hab. n. med.
Stanisław Góźdź

spec. neurologii, onkologii klinicznej i radioterapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, twórca i dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, kierownik Katedry Onkologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wiceprezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, współtwórca założeń Krajowej Sieci Onkologicznej

Członkowie Instytucjonalni Koalicji

Członkowie Wspierający

CZŁONEK WSPIERAJĄCY STRATEGICZNY / PARTNER

CZŁONEK WSPIERAJĄCY
/ PARTNER

CZŁONEK WSPIERAJĄCY
/ PARTNER

CZŁONEK WSPIERAJĄCY
/ PARTNER

Projekty

PROJEKT I

Diagnostyka molekularna w raku endometrium.

START: 14.02.2024

Materiały edukacyjne

Webinar

Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz.2

Michał Chrobot
Materiał edukacyjny

Refundacja badań genetycznych

Dr Michał Chrobot
Webinar

Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz.1

Dr Michał Chrobot

Copyright © 2024 Medical Art Group sp. z o.o. All rights reserved.

Patronat medialny