Spotkanie Grupy Diagnostycznej

Lider Grupy Prof. Kowalik przygotował wstępne wzory dokumentów do pracy. Grupa może nanosić poprawki w dokumentach bezpośrednio on-line. Pierwszym dokładnie omówionym dokumentem było skierowanie na badania genetyczne. Profesor Anna Latos poinformowała, że odbyło się spotkanie w „Podgrupie Genetycznej”, gdzie przygotowano 2-letni program szkoleniowy dla kandydatów na stanowisko koordynatora genetycznego. Obecność takiej funkcji koordynatora jest teraz priorytetem w optymalnym leczeniu onkologicznym w Polsce.