Spotkanie Grupy Diagnostyczno-Klinicznej

Grupa stworzyła wzory poszczególnych dokumentów tj.: skierowanie na badania molekularne, świadoma zgoda pacjenta, oraz rewers do zakładu patomorfologicznego. Eksperci pilnowali, by powstałe wzory były zgodne z wymogami prawnymi, oraz spełniały zapisy akredytacyjne. Grupa opierała się na wytycznych PTGC, oraz na doświadczeniach własnych. Dyskutowano również jak ułożyć optymalny jakościowo i czasowo schemat postępowania diagnostycznego.