Spotkanie Grupy Klinicznej

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od wyboru lidera Grupy, którym został Prof. Lubomir Bodnar.  Eksperci zastanawiali się nad ustaleniem pytań/zagadnień, które pozwolą ułatwić pracę nad tworzeniem algorytmów pacjentek z rakiem endometrium. Grupa uznała jednomyślnie, że należy uporządkować definicje podstawowych pojęć, aby wszystkie Grupy zaangażowane w „ścieżkę pacjenta onkologicznego” porozumiewały się tym samym językiem. Zaistniała tez wyraźna potrzeba unifikacji dokumentacji na wszystkich etapach leczenia.

Ustalono, że jest potrzeba stworzenia 4 algorytmów/scenariuszy postępowania:

  1. Pacjentka własna noworozpoznana  
  2. Pacjentka własna ze wznową,  
  3. Pacjentka z zewnątrz noworozpoznana 
  4. Pacjentka z zewnątrz ze wznową.