Spotkanie Grupy Patomorfologicznej

Na spotkaniu Grupa dopracowała poszczególne etapy diagnostyki patomorfologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ujednolicenia opisów wyników patomorfologicznych. Wzory dokumentacji medycznej są gotowe i zawarte w wypracowanych wcześniej przez patomorfologów procedurach JGPato. Zasady, wzory oraz przykłady dobrej praktyki przedstawione w podręczniku wdrożeniowym oraz w standardach akredytacyjnych, zostały oparte na wytycznych opracowanych przez bardzo szerokie grono patologów i współpracujących specjalistów pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Patologów, przy uwzględnieniu zasad legislacyjnych wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia.