Spotkanie Grupy Patomorfologicznej

Eksperci pracowali nad dokumentacją medyczną i opisami wyników. Dyskutowali również, nad kolejnością badań i czasem w którym powinno się je wykonać, by klinicysta mógł dalej prowadzić optymalne leczenie pacjenta. Zastanawiali się też nad metodami badań, które z nich będą najlepiej pasować do schematu diagnostycznego. Grupa ustaliła, że wszelkie dyskusyjne punkty zostaną omówione spotkaniu z pozostałymi Grupami.