Spotkanie Grupy Patomorfologicznej

Liderem Grupy Patomorfologicznej został Prof. Andrzej Marszałek. Na spotkaniu odbyła się krótka dyskusja nt. możliwości zlecania badań molekularnych przez patomorfologów i związanych tym prac legislacyjnych. Takie rozwiązanie upłynniło by ścieżkę materiału i usprawniło organizacje pracy a przede wszystkim wpłynęło na czas otrzymania wyników. Wszyscy zgodzili się co do zasadności takiej ścieżki by zlecenie badania molekularnego wychodziło od patomorfologa a wynik wracał do Klinicysty. Grupa zaplanowała pracę nad swoimi algorytmami postępowania.