Webinar: Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz. 1

Szanowni Państwo,

21 maja o godz. 19:00 zapraszamy na webinar Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych”

Prowadzący:

Dr n. o zdr. Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych

Doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, magister prawa oraz magister ekonomii. Specjalista w zakresie finansowania i zarządzania w ochronie zdrowia. Ekspert w zakresie rozliczania świadczeń zdrowotnych we wszystkich rodzajach świadczeń, w tym umowach związanych z podawaniem leków (programy lekowe i chemioterapia), kontraktowania świadczeń (przygotowanie placówki do konkursu ofert, przygotowanie formularzy ofertowych), statystyki medycznej, doradztwa w zakresie organizacji placówek ochrony zdrowia oraz bieżącej współpracy z NFZ (comiesięczne rozliczenia, postępowania kontrolne, prowadzenie dokumentacji medycznej, korespondencja z NFZ).

Od 2001 r. pracuje w systemie opieki zdrowotnej, pierwotnie po stronie płatnika publicznego (Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych oraz Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach), a od 2008 po stronie podmiotu leczniczego (Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ).

Wykładowca na wielu uczelniach wyższych, w tym Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia w Warszawie.

Członek Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Jeśli mają Państwo pytania do Pana Doktora zapraszamy do przesyłania ich na adres: diagnostyka@ptgo.pl.

Jeżeli nie są państwo lekarzami a są zainteresowani uczestnictwem w webinarze prosimy o kontakt z sekretariat@ptgo.pl.

Zapraszamy!

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA