Webinar: Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz. 2

Szanowni Państwo, 25 czerwca o godz. 19:00 zapraszamy na webinar„Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych.Część II: Organizacja i rozliczanie świadczeń szpitalnych w ginekologii onkologicznej. Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej. Prowadzący: Dr n. o zdr. Michał ChrobotPrezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów MedycznychDoktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, magister prawa oraz magister ekonomii. Specjalista […]

Nowy materiał edukacyjny

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym materiałem edukacyjnym autorstwa dr n. o zdr. Michała Chrobota „Refundacja diagnostycznych badań genetycznych (ginekologiczne choroby nowotworowe)„. Materiał powstał w ramach prac Koalicji Diagnostyczno Klinicznej na rzecz diagnostykii optymalizacji leczenia nowotworów kobiecych. STRONA MATERIAŁU

Webinar: Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych cz. 1

Szanowni Państwo, 21 maja o godz. 19:00 zapraszamy na webinar „Rozliczanie diagnostyki w ginekologii onkologicznej, w tym badań genetycznych” Prowadzący: Dr n. o zdr. Michał Chrobot Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych Doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego, magister prawa oraz magister ekonomii. Specjalista w zakresie finansowania i zarządzania w ochronie zdrowia. Ekspert w zakresie […]

Spotkanie Grupy Diagnostyczno-Genetycznej

Na spotkaniu Grupa wypracowała wzór wyniku badania molekularnego. Została podjęta decyzja o braku raportowania Wariantów O Niepewnym Znaczeniu Klinicznym na wyniku.  Uzgodniono, że na wyniku powinny się znaleźć tylko warianty patogenne lub prawdopodobnie patogenne. Przy dyskusji nad argumentacją co do wyboru metody badawczej IHC/NGS padła propozycja porównania tych metod w ramach Grupy w formie publikacji. […]

GSK – Nowy partner wspierający KDK

Szanowni Państwo! Do grona PARTNERÓW WSPIERAJĄCYCH działalność KOALICJI dołączyła firma GSK Sp. z o.o. Firma GSK jest globalną firmą biofarmaceutyczną, której celem jest łączenie nauki, technologii i umiejętności, aby pokonywać choroby. Cieszymy się że firma doceniła starania środowiska medycznego w obszarze diagnostyki molekularnej nowotworów kobiecych i liczymy na owocną współpracę!

Spotkanie Grupy Patomorfologicznej

Eksperci pracowali nad dokumentacją medyczną i opisami wyników. Dyskutowali również, nad kolejnością badań i czasem w którym powinno się je wykonać, by klinicysta mógł dalej prowadzić optymalne leczenie pacjenta. Zastanawiali się też nad metodami badań, które z nich będą najlepiej pasować do schematu diagnostycznego. Grupa ustaliła, że wszelkie dyskusyjne punkty zostaną omówione spotkaniu z pozostałymi […]

Spotkanie Grupy Diagnostyczno-Klinicznej

Grupa stworzyła wzory poszczególnych dokumentów tj.: skierowanie na badania molekularne, świadoma zgoda pacjenta, oraz rewers do zakładu patomorfologicznego. Eksperci pilnowali, by powstałe wzory były zgodne z wymogami prawnymi, oraz spełniały zapisy akredytacyjne. Grupa opierała się na wytycznych PTGC, oraz na doświadczeniach własnych. Dyskutowano również jak ułożyć optymalny jakościowo i czasowo schemat postępowania diagnostycznego.

Spotkanie Grupy Patomorfologicznej

Na spotkaniu Grupa dopracowała poszczególne etapy diagnostyki patomorfologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ujednolicenia opisów wyników patomorfologicznych. Wzory dokumentacji medycznej są gotowe i zawarte w wypracowanych wcześniej przez patomorfologów procedurach JGPato. Zasady, wzory oraz przykłady dobrej praktyki przedstawione w podręczniku wdrożeniowym oraz w standardach akredytacyjnych, zostały oparte na wytycznych opracowanych przez bardzo szerokie grono patologów i współpracujących […]

MSD innowacyjna firma farmaceutyczna dołączyła do partnerów Koalicji KDK.

Szanowni Państwo! Do grona PARTNERÓW WSPIERAJĄCYCH działalność KOALICJI dołączyła firmaMSD Polska Sp. z o.o. Firma MSD to innowacyjna firma farmaceutyczna działająca od wielu lat w Polsce i wspierająca środowiska naukowe i pacjenckie. Cieszymy się że firma doceniła starania środowiska medycznego w obszarze diagnostyki molekularnej nowotworów kobiecych i liczymy na owocną współpracę!